DŮLEŽITÉ INFORMACE
PŘIPRAVUJEME

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ
učebnicová sada
zima 2017/2018

NOVINKY

Pro základní školy:

Koumák pro čtvrťáky
rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět a přemýšlet ještě víc...

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z matematiky pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd
Aktuální, cílená a systematická příprava na nové přijímací zkoušky

Pro střední školy:

Starší dějiny pro SŠ (Učebnice: část první)
učebnice

Matematika pro SŠ - 6. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 7. díl
průvodce pro učitele

Matematika pro SŠ – 9. díl
učebnicová sada

Maturita 2018 z českého jazyka a literatury
příprava na maturitní zkoušku

Maturita 2018 z matematiky
příprava na maturitní zkoušku

Matematika

učební sada
Matematika pro SŠ – 9. díl (učebnice)


učebnice
Devátý díl učebnice je tvořen třemi samostatnými celky. První celek se věnuje posloupnostem a jejich vlastnostem. Zvláště se pak zaměřuje na aritmetickou a geometrickou posloupnost. Druhý celek je věnován základním pojmům finanční matematiky jako jsou jednoduché a složené úročení, spoření nebo půjčka. Všechny tyto pojmy jsou demonstrovány na příkladech. Třetí celek je věnován limitám posloupností a nekonečným řadám. V tomto tématu klademe důraz na doplňující komentáře a příklady, které výklad doplňují a usnadňují pochopení této abstraktní problematiky.
info o knize  A4, brož., 64 str.
Doporučená maloobchodní cena: 179 Kč
Matematika pro SŠ – 9. díl (pracovní sešit)


pracovní sešit
Pracovní sešit plynule navazuje na názorně a přehledně pojatý výklad v učebnici. Součástí pracovního sešitu jsou různorodé úlohy na procvičování, přičemž nejsou opomenuty úlohy na porozumění a úlohy maturitního typu, které mohou výrazně napomoci při přípravě na maturitní zkoušku.
info o knize  A4, brož., 64 str.
Doporučená maloobchodní cena: 149 Kč
doplňky k učební sadě
Matematika pro SŠ – 9. díl (průvodce pro učitele)


průvodce pro učitele k učebnicové sadě
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 9. díl: Posloupnosti, řady, finanční matematika je praktickým pomocníkem do výuky pro začínající i zkušené učitele matematiky. Jeho součástí je celá učebnice, kompletně vyřešený pracovní sešit, metodické listy obsahující zvlášť komentáře k učebnici a k pracovnímu sešitu a také sada testů včetně řešení a navrženého hodnocení.
info o knize  320 x 282 mm, kroužková vazba, pořadač, 176 str.
Doporučená maloobchodní cena: 1190 Kč